> Vores pædagogik

> En dag i Børnehuset

> Et hverdagsudpluk

Vores pædagogik

Det er Børnehusets målsætning, at personalet i samarbejde med forældrene

skaber rammerne, der fremmer børnenes trivsel, udvikling og selvstændighed.

 

Vi ønsker at skabe et anerkendende miljø, hvor alle bliver set, hørt og

respekteret, på trods af forskelligheder og ud fra et menneskesyn, der ser det

enkelte menneske, som unikt og uerstatteligt. Vi vil gerne opnå, at alle børn der

forlader Børnehuset er selvstændige, sociale og livsglade børn, med mod på de

udfordringer livet bringer.

 

Børnehuset har en historisk tilknytning til Margrethe Kirken og børnehuset har

sin baggrund i den danske folkekirkes menneske- og livssyn.

Vi opfatter det således at Børnehusets arbejde er præget af rummelighed og

medmenneskelighed i forhold til det enkelte barn og dets familie.

   

Copyright  2013 Den Private Institution Margrethe Sogns Børnehus Vigerslevvej 297 2500 Valby

T:36178108 E:msboernehus@mail.dk